Nasze biuro stawia sobie za cel rzetelną i profesjonalną obsługę księgowo – podatkową swoich klientów oraz reprezentowanie Ich we wszelkiego rodzaju postępowaniach i sprawach urzędowych.

Wspólnie z naszymi klientami wypracowywujemy indywidualną umowę która reguluje prawa i obowiązki biura w sposób szczegółowy.

Zakres usług:

Ceny:

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest zależne od zakresu i rodzaju powierzonych obowiązków oraz od specyfiki działalności klienta.

Pierwszy miesiąc za 1 zł!

Kontakt:

dojazd
02-786 Warszawa
ul. Związku Walki Młodych 16
Tel: 0-600-343-530
email: ewa.modzelewska@br-grosik.pl


ZAPRASZAMY!